Tutputten som han ser ut när det är SOF i Linköping
Putte i denna version får självklart fritt nyttjas av studentmusiker och orkesterfestivaler men
ve den som försöker sko sig ekonomiskt.
Epost till Tord Elfwendahl